Montáž venkovních okenních parapetů

      Před samotnou montáží venkovního parapetu se ujistěte, že jeho podloží je rovné, čisté, suché, pevné a bude parapet podepírat po celé jeho délce. V případě nerovností použijte podložky pro vyrovnání tohoto podkladu. Pozor! Je nutné však vyrovnat podkladovou plochu tak, aby její sklon (cca 5 - 7 stupňů) vedl směrem dolů od okenního rámu - a to z toho důvodu, aby se u okna nezadržovala voda.

      Připravené podloží navlhčete vodou pomocí rozprašovače. Na okenní parapet nasuňte krytky - předtím nezapomeňte odstranit ochrannou fólii z hran. Abyste zajistili těsnost mezi parapetem a krytkami, použijte silikonový tmel (u pozinkovaných parapetů je vhodné, abyste boční řez ošetřili ochranným nátěrem, který zamezí korozi).  Následně tento parapet i s krytkami zasuňte do drážky v okenním rámu a do otvorů na zadním lemu zašroubujte přibalené šroubky (zatím je ale nedotahujte). Takto připravenou parapetní desku lehce nadzvedněte, prostor pod ní vyplňte nízkoexpanzní montážní pěnou a parapet přitlačte na podloží. Dotáhněte šroubky, pro kontrolu rovnosti použijte vodováhu a následně zafixujte alespoň na 30 minut. Na závěr nasaďte přibalené čepičky na šroubky a sundejte ochrannou fólii (pokud už se nechystáte provádět žádné zednické úpravy - v opačném případě fólii sundejte až po skončení těchto prací).

 

Montáž parapetů z litého mramoru            

      Na čistý, pevný podklad naneste nízkoexpanzní montážní pěnu, a to alespoň ve dvou až třech pásech (cca 20 mm vysokých) nebo použijte montážní lepidlo, které naneste ve výšce 4 - 8 mm cca 20 cm od sebe. Osaďte parapet (alespoň s 5° sklonem, aby se zamezilo zadržování vody na parapetní desce) a na min. 5 - 7 hodin ho nechte zatížený do zatvrdnutí montážní pěny či lepidla. Doporučujeme Vám neodstraňovat ochrannou fólii z parapetní desky během montáže i omítacích prací.

      

 

Více informací naleznete na stránkách našeho eshopu - v sekci venkovní parapety montáž.

comments powered by Disqus