Jak zaměřit venkovní okenní parapety?

      Nejdříve změřte délku podkladu parapetu s ohledem na dilataci (=roztažení, rozšíření) - změřte přední i zadní stranu, protože se může stát, že ostění (špaleta) nemusí být rovné. Pokud máte hotové omítky a nebudete parapet zapouštět, odečtěte z každé strany 2 mm, které představují sílu stěny krytky. Také podezdívka může být po celé délce různě široká nebo okenní rámy mohou být nepřesně nainstalovány, proto Vám doporučujeme měřit šířku parapetu z pravé i levé strany. Bohužel, narozdíl od vnitřních parapetů, u těch venkovních Vám nelze (vzhledem k technologii výroby) dodat parapety s nepravidelnou šířkou, protože jednotlivé výrobní šířky jsou přesně dány - proto vždy zvolte tu, která je v nabídce nejbližší té Vaší naměřené. Nezapomeňte k šířce podkladu parapetu připočítat 30 - 50 mm, které budou tvořit přesah pro tzv. nos.

venkovní parapety - zaměření-page0001

venkovní parapety - zaměření-page0002

      Pro montáž venkovního parapetu Vám doporučujeme nechat prostor od podkladového betonu po horní drážku u okna ve výšce 25 - 30 mm.

 

Zaměření parapetu z litého mramoru      

      Pokud se chystáte objednat si parapety z litého mramoru, při zaměřování nezapomeňte vzít v úvahu přesah této parapetní desky, který doporučujeme u typu Classic alespoň 4 cm, u typu Exclusiv 5 cm. Pokud však plánujete přesah parapetu 10 cm a více, je vhodné použít k upevnění konzole, které by měly být umístěny nejdále 20 cm od okraje okenního parapetu.

 

Více informací o zaměření venkovních parapetů naleznete na stránkách našeho eshopu.

comments powered by Disqus