Jak zaměřit venkovní okenní parapety?

      Nejdříve změřte délku podkladu parapetu s ohledem na dilataci (=roztažení, rozšíření) - změřte přední i zadní stranu, protože se může stát, že ostění (špaleta) nemusí být rovné. Pokud máte hotové…