Montáž venkovních okenních parapetů

      Před samotnou montáží venkovního parapetu se ujistěte, že jeho podloží je rovné, čisté, suché, pevné a bude parapet podepírat po celé jeho délce. V případě nerovností použijte podložky pro…